Правила прийому до 1 класу на 2020-2021 навчальний рік

Батькам майбутніх першокласників

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядокзарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 класу на 2020-2021 н.р.?

Згідно наказу Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві адміністрації  від 05.02.2020 р. № 21  з  03 квітня 2020 р. розпочинається  прийом  документів для вступу дитини в перший клас  ЗЗСО.  Прийом документів для вступу до спеціалізованої школи № 64   буде здійснюватися за графіком, розміщеним на сайті та інформаційному стенді школи..

Графік прийому документів

Понеділок  12:30 – 14:30

Середа        15:00 – 17:00

П’ятниця     9:20 – 10:20

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2020-2021 н.р.?

Дата закінчення  прийому закладами загальної  середньої освіти документів для вступу до 1 класу — 31 травня

Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 травня.

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:

заяву про зарахування,

копію свідоцтва про народження дитини та оригінал;

оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Чи необхідна присутність дитини при подачі документів

до 1 класу?

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?

Першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть визначатися цими договорами.

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на території обслуговування закладу?

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);
 • Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності). {Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}.  Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

Хто визначає і закріплює за закладами освіти

територію їх обслуговування?

Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

Як дізнатися, за яким закладом освіти

закріплений будинок, де проживає дитина?

Інформацію можна знайти на освітній карті міста Києва  https://osvita-map.monitoring.in.ua/entrant/.

Територія обслуговування спеціалізованої школи №64?

Список територій, закріплених за спеціалізованою школою №64  визначається розпорядженням Солом`янського району в місті Києві державної адміністрації. «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Солом`янського  району міста Києва»): 

.

Вул. Авіаконструктора Антонова 39, 41, 43, 45, 47
Вул. Васильченка Усі
Вул. Волинська 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20/3, 22, 69, 52
Вул. Донецька 52,53,54,56,57,57А,59,61,63,65,67
Вул. Мартиросяна 17А, 22, 23, 25, 26
Вул. Новгородська Усі
Вул. Святославська Усі
Вул. Смілянська 4, 7, 8, 9, 10/31, 11, 13, 15, 17, 19
Вул. Ушинського Усі
Вул. Глінки Усі

З якого віку краще іти дитині до школи?

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (Закон України «Про освіту», розділ ІІ, стаття 12, п.4).

Коли буде зарахування дитини до школи?

До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності)  (розділ ІІ, стаття1, п 3, пп1 Порядку). Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть визначатися цими договорами.

Чи можливо подати документи для вступу,

якщо дитина не проживає у мікрорайоні школи?

Так, заява подається для вступу на вільні місця. Батьки (один з батьків) мають право подати (але обов’язково до 31 травня) необхідні документи (їх копії) до будь-якого закладу освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

Коли буде повідомлено чи є у закладі вільні місця?

Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей  заклад освіти оприлюднює з дотриманням  Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

Як зараховуються діти на вільні місця?

На вільні місця діти зараховуються за результатами жеребкування, основні положення якого передбачені розділом II Порядку.

Коли  буде проводитись жеребкування на вільні місця?

Якщо вільні місця будуть, то жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня.

Які особливості освітньої програми спеціалізованої школи №64?

Учні з першого класу вивчають  одну з іноземних мов:  іспанську, англійську. Мову визначає заклад освіти.

У 2018 році почали впроваджувати реформу української освіти, яка стосується передусім школи. Оновлення змісту, процесу, тривалості навчання, нове обладнання, очікування кращих результатів – реформа має амбітну мету. Аналіз особливостей дітей покоління Z, систематизація рекомендацій зарубіжних і вітчизняних науковців щодо ефективної роботи з такими дітьми в навчанні, вихованні й соціалізації – шлях до порозуміння. Саме цьому й була присвячена педрада, яка проходила в два етапа та включала в себе як теоретичні так і практичні знання.

Я – початок змін. Знайомтеся: п’ятий проект-переможець ГБ “Еворанк” – проект “Зона відпочинку ”. Автор проекту – Дехтяренко Анастасія, учениця 9-А класу. Задумка Анастасії – відволікти дітей від гаджетів .
І в неї це вийшло!!!

Я – початок змін. Знайомтеся: четвертий проєкт-переможець ГБ “Еворанк” – проєкт “Відродження сучасних уроків ”. Автор проекту – Бабенко Дмитро, учень 10-Б класу. Задумка Дмитра – відновити роботу інтерактивних дошок у кабінетах хімії та інформатики, де необхідно було замінити непрацюючі лампи в проекторах .
І в нього це вийшло!!!

Коли зимонька надходить, земля замерзає,
До діточок у гості йде свято Миколая.
19 грудня2019р. у нашій школі відбулися традиційні вокальні миколайчики, які з натхненням дарували гуртківці вокального та танцювальних гуртків. Яскраве видовище, неймовірні костюми та феєричний вокал створили незабутню атмосферу новорічних свят.
Границі талантів безкраї.
Життя молоде тут кипить.
Як музика в залі заграє,
В танок ноги просяться вмить.

Я – початок змін. Знайомтеся: третій проєкт-переможець ГБ “Еворанк”- проєкт “Костюми для школи ”. Автор проекту – Бабенко Дар’я, учениця 11-Б класу. Задумка Дар’ї – пошиття красивих костюмів до конкурсу “Київський вальс” та інших свят.
І в неї це вийшло!!!

Я – початок змін. Знайомтеся: другий проект-переможець ГБ “Еворанк” – проект “Ласкаво просимо ”. Автор проекту – Павленко Павло, учень 11-Б класу. Задумка Павла – створення зони відпочинку на шкільному подвір’ї і місця для паркування велосипедів.
І в нього це вийшло!!!

Я – початок змін. Знайомтеся: перший переможець проекту ГБ “Еворанк” – проект “Зелений куточок”. Автор проекту – Запетрук Дмитро, учень 4-В класу. Задумка Дмитра – збагачення киснем повітря і краса навколо нас.
І в нього це вийшло!!!

Ми разом змінюємо нашу школу! Дії та рішення мають враховувати думку дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Пройдено нелегкий шлях, але мета досягнута: реалізовано 7 проектів ГБ “Еворанк”.
Детально про реалізовані проекти буде в окремій історії ))