Наріжним стрижнем правової культури є правосвідомість особистості, що включає в себе отримання системних наукових знань. Семінар ,, Право з тобою,, вчив конкретним діям, орієнтуючись на норми права і не виходячи за межі закону.