План роботи психологічної служби на 2022/2023 н.р.

ПЛАН

роботи психологічної служби спеціалізованої школи №64 м. Київ 

на 2022/2023 н.р.

Психодіагностична робота

№ з/пЗаходиТермін виконання
1.Дослідження рівня сформованості адаптації до шкільного навчання (шкільної мотивації, емоційного стану): – відвідування уроків, спостереження за стилем спілкування вчителя з учнями; – проведення бесід із класним керівником 1-го класу з метою визначення рівня адаптації учнів; – проведення діагностики емоційного стану першокласників у перші дні відвідування школи Методика «Школа звірів» (С. Панченко) Опитувальник адаптації дитини до школи Ковальової-Тарасенко, методика «Будиночки», Жовтень – листопад


Березень                    (повторно)
2.Діагностика адаптованості  п’ятикласників. Групова діагностика: Опитувальник К. Роджерса для виявлення адаптованості / не адаптованості особистості; – тест на дослідження шкільної тривожності Філіпса; – вивчення мотивації навчання (Лусканова); – Самооцінка школяра Жовтень-листопад     Січень-лютий (повторно)
3.Діагностика адаптованості учнів 10-го класу: – вивчення рівня особистісної зрілості (опитувальник Ю.Гільбуха) – методика визначення особистісної адаптованості школярів (А. В. Фурман) – дослідження мікроклімату та структури взаємовідносин у класному колективі (соціометрія) Дж. МореноЛистопад

Березень (за потребою)
4.Виявлення професійних нахилів, інтересів, здібностей старшокласників з метою рекомендації відповідного профілю навчання та вибору майбутньої професії. Групова діагностика «Диференційно-діагностичний опитувальник» (Клімов), тест «Тип особистості» (Голланд), «Карта інтересів» (Голомшток) Листопад     Січень-лютий
5.Проведення діагностичного мінімуму в 4-му класі: – діагностика рівня тривожності (Філіпса); – статус у колективі, характерні риси взаємин з однолітками (соціометрія); Дж. Морено – відвідування уроків з метою вивчення ставлення вчителя до учнів, стилю проведення уроків і впливу цих факторів на засвоєння навчального матеріалуТравень
6.Допрофільна діагностика схильності учнів до вивчення окремих предметів: -методика «Профіль» (модифікація «Карти інтересів»); – виявлення схильностей: «Опитувальник професійних схильностей Л.Йовайши» модифікація Г.В. Резапкиной); – діагностики особливостей мислення:  опитувальник типа мислення.Протягом року
 7.Індивідуальна діагностична робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги: «Тест шкільної тривожності» (Філліпс), «Методика діагностики стану агресії» (Басса-Дарки), «Методика виявлення типу темпераменту» (Айзенк), анкета гіперактивності (Калити).За запитом педагогів
8.Пошук обдарованих учнів: – анкета мотивації Пашнева; – методика визначення головної півкулі мозку Ликсмана; – тест «Здібності школяра» Петрушин.Протягом навчального року
9.Діагностика родинних відносин: Проєктивна методика “Кінетичний малюнок родини”, тест «Ваше виховання».  За потреби
10.Консультації для батьків «Профільна освіта. Допомога у виборі професії»Протягом року 
11.Психодіагностування адаптації  учнів перших класів: -бесіда з вчителями: -спостереження під час навчального процесу  -візуальна психодіагностикаВересень-Жовтень
12.Психодіагностування адаптації  учнів п’ятих класів: -спостереження під час навчального процесу -бесіда з вчителями -діагностичне дослідження за допомогою методик Т.Балашов, Філіпс,А.Захаров)Жовтень- Листопад
13.Робота з кризовими станами підліткового віку: -вивчення запитів батьків та педагогів на роботу з підлітками -діагностика причин порушення поведінкиПротягом року
14.Психологічні спостереження за учнями під час уроків та перерв з метою відстеження особливостей адаптації.Протягом року
15.Анкетування за методикою «Агресивна поведінка» (за Є. Ільїним та П. Ковальовим)Квітень
16.Профорієнтація учнів: Групова психодіагностика професійних інтересів і нахилів учнів з обговоренням результатів; Групові консультації з питань вибору професії чи подальшого навчання в школі; Індивідуальні консультації учнів, які мають труднощі у виборі професіїСічень-Лютий
17.Діагностика учнівського колективу на етапі переходу з молодшої школи до  середньої Квітень
18.Психологічний супровід учнів у період первинної адаптації (спостереження, консультації, патронаж).І семестр 
19.Дослідження актуальних психологічних проблем  у колективі за запитом педагогів і адміністрації школи Протягом року
20.Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: –      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; –      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; –      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; –    соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; –      визначення рівня тривоги та депресії учнів.Протягом року

Профілактична робота

1.Профілактика шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життяЖовтень – листопад
2.Акція «16 днів проти насильства»Листопад- грудень
3.Психологічна година «Ми – за гендерну рівність»Грудень
4.Тематичні заходи «СНІД! Не залишимося байдужими!» Листопад
5.Уроки добраГрудень- січень
6.Профілактика конфліктних ситуацій «учень-учень», «учень-батьки», «учень-вчитель», «учитель-батьки»Протягом року
7.Психологічна година спілкування: – інтерактивна година «Стоп булінг» – інтерактивна година «Ти і твої емоції»  – інтерактивна година «жіночі та чоловічі професії. Чи є межа?» – інтерактивна година «Упевненість у собі як показник успішності в майбутньому» Листопад Грудень   Лютий Березень
8.Години спілкування «Доброта починається з дитинства»Протягом року
9.Підбір матеріалів , оновлення стендів з питань профілактики виникнення залежностей Протягом року
10.Інтерактивна перерва «Здоров’я – найцінніший скарб»Протягом року
11.Сократівська бесіда «Ми –  хлопчики, ми – дівчатка» Жовтень
12.Створення лепбуку за темою « Психологічна допомога під час війни».Жовтень
13.Творча робота: «Тарілка здоров’я» 1 кл.Листопад
14.Заняття з елементами тренінгу  «Як не стати жертвою насильства» Листопад 
15.Інтерактивна гра  «Ми такі різні, але рівні»Листопад
16.Година спілкування «Не дай СНІДу шанс», гра «Володар кілець»Грудень
17.Психологічна гра  «Рожеві окуляри»Грудень
18.Інтерактивна зустріч : «Цікавий світ професій»Січень- Лютий
19.Інтерактивна година «Жіночі та чоловічі професії. Чи є межа»Лютий
20.Складання порад «Як  допомогти  дітям упоратися з булінгом?»Березень
21.Заняття з елементами тренінгу «КУРІННЯ – реальність і міфи».Квітень
22.Заняття з елементами тренінгу «Профілактика мобінгу в педагогічному колективі» Протягом року

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

з/пЗаходиТермін виконання
1.Корекція дезадаптації першокласників «Адаптація першокласників до школи» (Белік Л.М.)грудень- січень
2.Корекція дезадаптації п’ятикласників  Групові заняття: програма адаптації «Перший раз у 5 клас» Є.Кобликлистопад- грудень
3.Програма адаптаційного періоду для учнів 10-го класу Титова Олена Сергіївнагрудень- лютий
4.Корекційно-розвивальна програма для подолання тривожності в підлітків «Життя без тривожності» Урожай Оксана Олександрівна протягом року (за потребою)
5.Підвищення стійкості до переживання наслідків стресу школярами після психотравмувальних подій, корекційно – розвивальна програма «Безпечний простір»  Протягом року
6.Здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освітиПротягом року
7.Проведення корекційно-розвивальних занять з учнями «Корекція шкільної тривожності» Січень
8.Корекція тривожності у дітей з особливими освітніми потребамиПротягом року
9.Психологічний супровід дітей, які втратили рідних під час війниЗа потреби

Консультаційна робота

з/пЗаходиТермін виконання
1.Індивідуальне та групове консультування за результатами діагностикиПротягом року 
2.Профконсультації з метою допомогти у професійному визначеннілютий- травень
3.Консультація учнів з питань:  – психологічна допомога та емоційна підтримка учнів; – робота з переселенцями; – відносини з ровесниками;  – відносини з протилежною статтю;  – відносини з вчителями;  – вибір майбутньої професії; – проблеми особистісного зростання;  – результати власної діагностики;Протягом року.
4.Консультування педагогів з питань оптимізації освітнього процесуПротягом  року
5.Консультація батьків, щодо питань: – зниження тривожності , стабілізація емоційного стану  – спілкування з дітьми, нормалізація відносин; – проблеми у поведінці дітей; – проблеми у навчанні дітей; – результати діагностики дітейПротягом року
6.Консультації дітей – вимушених переселенців, дітей постраждалих внаслідок військових дій та їх батьків щодо розвитку самооцінки та соціалізаціїза потребою
7.Консультування з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребамиПротягом року
8.Індивідуальні консультації  для педагогічних працівниківПротягом року
9.Психологічний супровід дітей-сиріт, які знаходяться за кордоном Протягом року

Психологічна просвіта

з/пЗаходиТермін виконання
1.Проведення з учнями бесід, тренінгів, індивідуальних та групових консультацій з питань: – виховна година «Комп’ютерна залежність» – виховна година «Шлюб. Одруження. Дитина.» – гра-подорож «Права дітей» – відео лекторій «Правова абетка» – акція «Червону стрічку носять небайдужі» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  – Тренінг «Твоє життя у твоїх руках»  -година спілкування “Як оминути лихо” з переглядом відеофільму “Станція призначення – життя” – відеолекторій «Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля» – година спілкування «Коли дівчинка дорослішає» – бесіди з профілактики шкідливих звичок серед учнів на годинах спілкування.  Вересень Січень Грудень Березень Грудень   Січень

Лютий   Квітень Березень 
2.Виступи на батьківських зустрічах (повідомлення результатів психологічних досліджень, надання рекомендацій, лекторій для батьків «Шкільні труднощі, як з ними впоратися батькам першокласника», «Психологічні особливості розвитку дитини підліткового віку», «Психологічна підготовка до ЗНО», «Психологічні особливості адаптації дитини до шкільного навчання», «Як допомогти дитині у виборі майбутньої професії», «Самопізнання як основа психологічного здоров’я»За запитом адміністрації, класних керівників
3.Виступи на педагогічних радах (за планом роботи педрад). Підготовка буклетів, пам’яток тощоЗа планом
4.– інформування з проблем торгівлі людьми; –інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні;  – формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;Протягом   року
5.Систематичне розміщення та поновлення  матеріалів на сайті школи.Протягом року
6.Оновлення сторінки порад для батьків на сайті школи з теми «Профілактика інтернет-залежності підлітків»Вересень
7.Інформаційні пазли толерантності «Усі різні ‒ усі рівні»Листопад
8.Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»Листопад
9.Година спілкування «Планета толерантності»Грудень-березень
10.День волонтера. Цікаві перервиГрудень
11.Тиждень правознавства  «Що означає бути громадянином держави?»Грудень
12.Година спілкування  «Скажи «НІ!» булінгу» Лютий- березень
13.Година спілкування « Здорова людина – здорове суспільство»Квітень-Травень
14.Профілактика цифрової залежності серед учнів.Травень
15.Цикл класних годин по профілактиці шкідливих звичок: «Десять заповідей здоров’я»Протягом року
16.Цикл класних годин «Боротьба з курінням – боротьба за здоров’я»Протягом року
17.Рейд «Геть паління! Ми здорове покоління»Протягом року
18.Небезпеки віртуального простору (розробка інформаційних стендів, виховні години  «Безпечний інтернет»)Протягом року
19.Сократівські бесіди «Конфлікт і булінг. Де проходить межа?» Протягом року
20.Розміщення «Скриньки довіри» та постійний моніторинг зверненьПротягом року
21.Оновлення стенду «Стоп БУЛІНГ»Протягом року

 Організаційно-методична робота

з/пЗаходиТермін виконання
1.Складання аналітичного звіту соціально-психологічної служби за ріктравень
2.Щоденне оформлення документаціїщоденно
3.Розробка корекційних і розвивальних програмпротягом року
4.Підготовка виступів на батьківських зустрічах,  педрадахзгідно плану
5.Підготовка тренінгів, диспутівпротягом року
6.Участь у науково-методичних семінарах соціальних педагогів та психологівпротягом року
7.Педагогічна самоосвіта, робота з методичною літературоюпротягом року
8.Складання банку даних психологічного інструментаріюпротягом року
9.Створення та оновлення стендів соціально-психологічної службипротягом року
10.Зв’язки з громадськістю:  – Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками. – Відвідування батьків за місцем роботи -Відвідування   різних   служб   з    метою консультацій – Співпраця з педагогами та психологами навчальних закладів – Взаємодія з органами виконавчої влади та громадським самоврядуванням – Співпраця з медпрацівниками -Взаємодія з недержавними громадськими організаціями.  протягом року   при необхідності
11.Складання річного плану  Вересень
12.Підготовка психодіагностичного інструментаріюПротягом року
13.Підготовка до основних видів робітПротягом року
14.Відвідування курсів, лекцій, семінарів. Протягом року
15.Інша організаційно-методична роботаПротягом року
16.Консультації в методичних та наукових центрахПротягом року
17Оновлення банку даних дітей пільгових категорійВересень
18.Участь у самооцінюванні школиПротягом року 
19.Участь у засіданнях команди супроводу Протягом року

 Зв’язки з громадськістю

з/пЗаходиТермін виконання
1.Залучення організацій та установ, з якими співпрацює соціальний педагогПротягом року
2.Співпраця з батьківською громадоюПротягом року
3.Співпраця з Центром сім’ї Солом’янського районуПротягом року
4.Співпраця з інклюзивно-ресурсним центромПротягом року
5.Співпраця з медичними установами, в яких обслуговуються здобувачі освітиПротягом року