Тарасенко Зінаїда Іванівна

вчитель іспанської мови

Вступ

Електронні дидактичні матеріали призначені для поліпшення процесу навчання дітей в школі.

Дидактичні матеріали грамотно доповнюють навчання, це – презентації, навчальні ігри, малюнки, таблиці, відео.

Навчання стає різноманітнішим. Для більш наочного поняття про новий матеріал учитель може показати цікаве відео або презентацію. Учні з інтересом ставляться до такої подачі матеріалу. Його можна використовувати і для закріплення пройденого уроку, і подальшого освоєння.

Використання електронних дидактичних матеріалів дозволить вчителю:

 • індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання (оптимальність поєднання індивідуальної, групової і колективної роботи на уроці);
 • посилити мотивацію навчання за рахунок використання різних видів діяльності і джерел інформації;
 • формувати уміння орієнтуватися в проблемі і шукати шляхи її вирішення;
 • змінити характер пізнавальної діяльності учнів;
 • візуалізувати навчальну інформацію;
 • формувати інформаційну компетенцію вчителя та учнів.

Електронний дидактичний матеріал до серії уроків за темою «Охорона здоров’я» (7 клас)

Тема: Охорона здоров’я.

Мета: презентувати нові лексичні одиниці та мовні зразки за темою; розвивати вміння читати і розуміти зміст тексту «Найважливіша цінність», використовуючи мовну здогадку з опорою на контекст і словотворчі елементи; формувати навички діалогічного мовлення на рівні мікродіалогу з опорою на зразок і наочність; формувати вміння використовувати мультимедійні засоби для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів; сприяти емоційно-ціннісному ставленню до свого здоров’я; розширити загальне уявлення про систему охорони здоров’я.

Очікувані результати: учні зможуть вільно користуватися лексичним матеріалом з теми; здобувати та опрацьовувати інформацію з цифрових джерел та використовувати для комунікації; зможуть запитувати і надавати інформацію з теми; усвідомлюватимуть важливість дбайливого ставлення до свого здоров’я.

Висновок

Дидактичні матеріали допомагають різним напрямкам навчання. Вони створені для підвищення якості навчання.

Використання вчителем дидактичних матеріалів служить ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, розвиває самостійність, ініціативу, привчає рахуватися з інтересами товаришів. Захоплені дидактичним матеріалом школярі легше засвоюють програмний матеріал, набувають певні знання, вміння і навички.

Список використаних джерел

 • Положення про електронні освітні ресурси. Наказ МОН України №1060 від 01.10.2012.
 • Що таке дидактичні матеріали? Відвчо.com.ua
 • Навіщо використовувати дидактичні матеріали. Rivnepost.rv.ua
 • Засєкіна Т.М. Роль дидактичних засобів у формуванні самостійної діяльності учнів. Луцьк, 2008
 • Tuescueladeespanol.es
 • Burbujadelespanol.com
 • Tio Spanish: aprender español online