Хімія

7 клас: § 19-20 (повторення теми “Кисень”)

8 клас: § 23 (Оксиди), § 24 (Основи)

9 клас: Порівняльна характеристика алканів, алкенів, алкінів

10 клас: § 16

11 клас:§ 14-15