План заходів щодо запобігання проявів булінгу в школі

2019 – 2020 навчальний рік

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
 Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах Вересень Психолог школи .
2 Діагностування рівня напруги,  тривожності в учнівських колективах: івапорлоррпааролрпролорпролрпролроплрпорло –      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти; –      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; –      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; –      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; –      визначення рівня тривоги та депресії учнів. Усі категорії учасників освітнього процесу Протягом року Класні керівники, класоводи, практичний психолог школи соціальний педагог
 Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Батьки здобувачів освіти Вересень Директор школи
2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Методична кухня класних керівників Жовтень Голова МО Шарапа Н.В.
3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогіч- ний колектив Жовтень ЗДВР Тибольчук А.Г.
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 Протягом року Психолог школи
5 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при директорі Протягом року Директор школи
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Школа – безпечне середовище» Педагогічний колектив Березень Психолог школи Соціальний педагог
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Протягом року ЗДВР Тибольчук А.Г.
 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Протягом року Класоводи
2 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Класоводи шкільний психолог
3 Тиждень толерантності 1-11 Листопад ЗДВР Класні керівники класоводи
4 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії під час годин спілкування, тренінгових занять 1-11 Протягом року Класні керівники та класоводи
5 Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідного спрямування 5 – 11 Протягом року   Класоводи, класні керівники  
6 Засідання Трикутника «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 Січень ЗДВР Тибольчук А.Г.
7 Тренінгові заняття «Я-ЛЮДИНА, Ми – родина!» 1-11 Протягом року Класні керівники, ЗДВР, шкільний психолог
8 Проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-11 10-14 грудня Класні керівники та класоводи, учителі правознавства, практичний психолог школи
9 Проведення заходів «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» 1-11 Листопад МО класних керівників Шарапа Н.В.
10 Зустріч з шкільним офіцером поліції «Стоп БУЛІНГ!» 1-11 Протягом року ЗДВР Тибольчук А.Г.
11 Проект «Зупиніться! Кібергбулінг!» 5-8 Вересень- квітень ЗДВР Тибольчук А.Г.
12 Гуртки антибулінгового спрямування 5 – 11 Протягом року Педагог-організатор
 Психологічний супровід
1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 Протягом року Психолог школи
2 Спостереження під час освітнього процесу, у позаурочний час 1-11 Протягом року Психолог школи
3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Протягом року Психолог школи
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Протягом року Психолог школи
5 Зустріч з представниками кіберполіції 5-11 Протягом року ЗДВР Тибольчук А.Г.
Робота з батьками
1 Батьківський всеобуч «Протидія цькуванню в учнівському колективі»   1-11 Протягом року Класні керівники та класоводи ЗДВР
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-11 Протягом року Психолог школи
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Січень – Лютий Вчитель інформатики
4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки Протягом року ЗДВР